GDPR Adatvédelemi tájékoztató

A személyes adatok feldolgozásának alapja az érintett hozzájárulása a kereskedelmi

üzenetek küldéséhez, valamint online kereskedő közvetlen marketing céljából végzett

tevékenységéhez.

A személyes adatok védelme

1. AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI

1.1. Az Ön személyes adatainak kezelője a hordozhatokamera.hu -

Czesznak Zsolt e.v. (a továbbiakban csak "adatkezelő"),

székhelye: 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 27/1 Nyilvántartási szám: 51707695

1.2. Az adatkezelő elérhetőségei:

Kézbesítési cím: 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 27/1

E-mail cím: info@ecospy.hu Telefonszám: +36 20 2235595

1.3. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

2.1. Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása,

amelyet ezúton adott az adatkezelő számára, a természetes személyeknek a

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül

helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet

(általános adatvédelmi rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja

értelmében (a továbbiakban: "Rendelet").

3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

3.1. A személyes adatok feldolgozásának célja termék kiszállítás, üzleti

kommunikáció, valamint az adminisztrátor részéről az Ön személyére

irányuló egyéb marketing tevékenységek végzése.

3.2. Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatikus egyéni döntéshozatalra a

rendelet 22. cikke értelmében.

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

4.1. Az adatkezelő a személyes adatait 3 évig tárolja, illetve maximum addig,

amíg Ön vissza nem vonja a személyes adatai feldolgozásához adott

hozzájárulását (az e célból történő feldolgozáshoz).

5. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEZETTJEI

5.1. Személyes adatainak további kedvezményezettjei a Webnode AG, azonosító CH - 170.3.036.124-0, székhely Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Switzerland cég (a

szerver kezelője), valamint Szalontai Györgyné e.v.

(könyvelő), illetve a DPD, GLS és futárszolgálatok.

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

6.1. A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult:

- az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz

- személyes adatainak helyesbítésére

- kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen

- személyes adatait áthordozni

6.2. Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai

feldolgozásához adott az adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes

adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt.

Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását az

info@ecospy.hu e-mail címen vonhatja vissza.

6.3. Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy

ellentmond a rendeletben foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt

tenni a felügyeleti hatóságnál.

6.4. Ön nem köteles átadni személyes adatait. Személyes adatainak átadása nem

törvényben vagy szerződésben foglalt követelmény, és nem olyan

követelmény, amely szerződés megkötéséhez szükséges.

E feltételek 2020.10.01-én lépnek hatályba.